Laskovicsné Terzics EditLaskovicsné Terzics Edit


2. választókerület önkormányzati képviselője


Jánoshalmán született 1961-ben. Általános iskolai tanulmányait már Kiskunhalason, a Szűts József Általános Iskola ének-zene tagozatán végezte, majd a Szilády Áron Gimnáziumban érettségizett. 1979-től tanító a Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola és annak jogelőd intézményeiben. Közben 1984-ben megszerezte tanítói diplomáját a Bajai Tanítóképző Főiskolán.
Munkája mellett az iskola ifjúsági közösségi életét szervezte, kirándulásoktól a színházlátogatáson át a nyári táborozásokig. Évekig volt az iskola Közalkalmazotti Tanácsának elnöke, tíz évig volt a Vakáció a Gyermekekért Alapítvány titkára. 2008-ban megkapta a „Kiskunhalas Város Közoktatásáért” díjat. Időközben feladatai mellett tovább tanult a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán, így szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető lett 2012-ben.
2014. október 12-én Kiskunhalas 2. számú választókerületében önkormányzati képviselővé választották.
2015 óta a kertvárosi iskola intézményvezetője. Négy évtizedes pedagógiai munkássága és egyéb, folyamatosan több szálon futó megbizatásai és feladatai során többek között az új ismeretek megszerzésének igénye és a csapatban végzett felelősségteljes munka jellemzi mindennapjait. A Kiskőrösi Tankerületi Központ igazgatójának felkérésére a Tankerületi Tanácsban, valamint az Antiszegregációs Munkacsoportban is tevékenykedik.
Már diákkorában szerzett szervezési készséget a különböző szervezetekben, egyesületekben. Pedagógusként és igazgatóként ez még inkább erősödött, melyet a városi közgyűlés tagjaként tud kamatoztatni.
Életét a szolgálat, a gyerekekért és felnőttekért végzett munka öröme motiválta, s ez ösztönözte közéleti szerepvállalását is. Színházkedvelő, elsősorban az opera és a komolyzene kedvelője.
Legfontosabb számára családja, szerettei. 1980-ban kötött házasságot, 2019 júniusától már nagymama: megszületett első unokája, Sára.2019. október 13-án a szavazatok 57,35 %-át megkapva újra Kiskunhalas Város 2. sz. választókerületének önkormányzati képviselőjévé választották.


2019. október 22–től a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja.