Dr. Bognárné Nagy Éva

Dr. Bognárné Nagy Éva


6. választókerület önkormányzati képviselője


1954-ben született Putnokon, 1962 óta Halason él. Édesanyja általános iskolai tanár, majd szakfelügyelő. Édesapja középiskolai tanár, aki évtizedekig tanított a halasi mezőgazdasági technikumban. Az általános iskolát a Központi Iskolában végezte el, majd a Szilády Áron Gimnáziumban érettségizett.
1977-ben biológia - mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakon tanári diplomát szerzett a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. 1983-ban szerzett egyetemi végzettséget biológia szakon a szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán.
1987-től biológiát és technikát tanított a kiskunhalasi Alsóvárosi Általános Iskolában. Közben 1993-tól óraadóként, majd 1995-től főállású gimnáziumi tanárként tanított biológiát a Szilády Áron Református Gimnáziumban.
Az intézmény igazgatójának nevezték ki 1997-ben. A néhány osztállyal induló Református Gimnázium hamarosan fejlődésnek indult, majd országosan elismert iskola lett a közel 600 fős intézmény.
2000-ben közoktatásvezetői szakvizsgát tett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Karán. Intézményvezetői feladatait 2012-ig végezte.
A 2014. október 12-i választáson a 6. számú egyéni választókerület egyéni önkormányzati képviselője lett. A Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság tagja, az önkormányzat delegáltja a Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium intézményi tanácsában. Így folytatni tudja a jövő nemzedéke, a köz érdekében végzett munkáját. Családja támogatásával, édesapja és apósa nyomdokain haladva képviseli Halas város lakosait.
2018-tól a Halasthermál Kft. felügyelő bizottságának tagja.
Férjével, Istvánnal két gyermeket neveltek fel. Lánya és fia is közgazdász, férjével együtt a családi cégben dolgoznak.
Édesanyja tanár és szakfelügyelő volt Kiskunhalason, míg édesapja - a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola tanára volt évtizedeken keresztül - Kiskunhalas és Abaújszántó díszpolgára.
2011-ben a Dunamelléki Református Egyházkerület Lorántffy Zsuzsanna-díjasa lett. Pro Urbe díjat vehetett át 2012-ben, így édesapjával együtt lehetnek e cím tulajdonosa, aki 1989-ben kapta meg a kitüntetést. Szintén abban az esztendőben Pro Schola-díjat kapott a Szilády Áron Református Gimnáziumban végzett szolgálatáért.
Élete legszebb pillanatait 4 unokája hozza a mindennapokba. Szeret sportolni: kerékpározik, síelni és úszni jár.
Fontos számára a barátokkal és családdal való együttlét, kirándulás, utazás, minél többet megismerni a világból. Az evangélikus gyülekezet presbitere és a város kulturális életében is több szálon látja el feladatait: a Szilády Áron Református Gimnázium Öregdiákjai Baráti Körének elnöke, a Szilády Áron Társaság vezetőségi tagja, a Pásztortűz Egyesület, a Múzeumbaráti Kör és a Városszépítő Egyesület tagja.2019. október 13-án a szavazatok 59,29 %-át megkapva újra Kiskunhalas Város 6. sz. választókerületének önkormányzati képviselőjévé választották. .
2019. október 22–től a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság tagja.